Loading...
Myyntipaikat2019-06-03T13:42:21+00:00

Tervetuloa meidän torille – muista käyttäytyä kunnioittavasti muita kauppiaita, asiakkaita ja kaikkia torilla toimivia kohtaan. Kauppias tai henkilökunnan edustaja ei saa esiintyä päihtyneenä tai käyttäytyä häiritsevästi.

 • Hämeenlinnan kauppatorilla harjoitettavan torikaupan edellytys on, että sitä varten on varattu torilta myyntipaikka ja siitä määrätyt maksut on suoritettu sekä tarvittavat viranomaisluvat ovat voimassa (esim. terveystarkastajien lupa).
 • Torilla on lupa myydä kaikkia torikauppaan soveltuvia tuotteita.
 • Torin hallinnointi kuuluu hallinnointisopimuksen perusteella Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistys ry:lle. Torivalvonnasta ja toripaikkamaksujen keräämisestä vastaa Kaupunkikeskustayhdistyksen nimeämä henkilö.
 • Myyntipaikat varataan torin varausnumerosta. Torivalvoja perii myyntipaikka- ja sähkömaksut. Torivalvojalla on markkinapäivinä oikeus tehdä myyntipaikkasijoitteluun tarvittavia muutoksia.
 • Vuosipaikoista ja muista pitkäaikaisista myyntipaikoista tehdään kirjallinen vuokrasopimus Kaupunkikeskustayhdistyksen kanssa. Vuokraaja menettää oikeuden myyntipaikkaansa, mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä tai näitä sääntöjä on muutoin rikottu. Myyntipaikan vuokrasopimusta ei voi siirtää toiselle ilman Kaupunkikeskustayhdistyksen kirjallista lupaa.
  Alkoholin anniskelu kahvila- tai terassialueella vaatii aina erillisen sopimuksen.
 • Vuosipaikan myöntämisen edellytyksenä on säännöllinen myyntitoiminta torilla. Kesäkautena (toukokuu-elokuu) vähintään viisi päivää viikossa. Kaupunkikeskustayhdistyksellä on oikeus päättää vuosipaikoista. Mikäli kauppias ei itse käytä varaamaansa paikkaa tori- tai markkinapäivänä, on siitä hyvissä ajoin ilmoitettava torivalvojalle. Mikäli myyntipaikan varannut kauppias ei saavu paikalle, voi torivalvoja myydä paikan toiselle klo 8.30 alkaen.
 • Kauppiaan on huolehdittava siitä, että kaikki myytävät tuotteet ja myyntikalusteet ovat vuokratun alueen sisällä. Myyntipaikka on pidettävä siistinä ja turvallisena, niin ettei siitä aiheudu vaaraa asiakkaille tai henkilökunnalle. Katokset on ankkuroitava riittävällä lujuudella paikoilleen. Päivänvarjot tai mainoskyltit eivät saa ulottua myyntialueen ulkopuolelle.
 • Myytävien tuotteiden hinnat sekä kauppiaan nimi tulee olla selkeästi esillä kuluttajaviraston määräämien ohjeiden mukaisesti.
 • Kahvila- ja grillituotteiden ja vastaavien ilmaisjakelu on kiellettyä torilla markkinapäivinä. Myös muista ilmaisjakelutuotteista on aina kysyttävä etukäteen.
 • Torikauppiaiden autot ja perävaunut on pysäköitävä niille osoitetuille paikoille. Autoissa tulee olla torivalvojan myöntämä pysäköintilupa. Markkinapäivinä ei pysäköintilupia myönnetä. Auton tai vaunun voi pitää torialueella erikseen sovittuna, jos myynti tapahtuu niistä. Toriaikana torilla autoilla ajo on turvallisuussyistä kielletty.
 • Myyntiajan päätyttyä vuokraajan on välittömästi poistettava kaikki myytävät tuotteet, kalusto sekä oman myyntipaikan jätteet ja roskat lajitteluohjeen mukaisesti. Kiinteistä rakennelmista on haettava lupa erikseen.
 • Hämeenlinnan kaupungin puolesta torialueen jätehuollosta, puhtaanapidosta ja muusta teknisestä huollosta vastaa kaupungin kunnossapito. Jätehuollon tarkat ohjeet on annettu ja annetaan erikseen. Niiden rikkominen tahattomasti tai tahallisesti laskutetaan erikseen.
 • Elintarvikkeiden myyjillä on oikeus käyttää kauppiasvessaa.
 • Yleisövessat on laskettu kahvilapaikkojen mukaan. Anniskelu tai pysyvä lisä kahvilatoimintaan vaatii erilliset vessat, jotka ovat paikan vuokraajan vastuulla.
 • Näiden sääntöjen noudattamista valvoo ensisijaisesti Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistyksen nimeämä henkilö.
 • Kaikkea toimintaa torilla sitoo Hämeenlinnan kaupungin ja Kaupunkikeskustayhdistyksen välinen hallinnointisopimus.

Hämeenlinnan tori auki
maanantaista lauantaihin

Hämeenlinnan tori auki maanantaista lauantaihin kello 8 alkaen,

tavaroita voi tulla purkamaan aiemmin.

Jos et ollut meidän torilla aiemmin, ota yhteys ennakkoon, puh. 040 8318716.

Kuukausimarkkinat torilla joka kuukauden ensimmäinen tiistai, kuukausimarkkinoille tarvitaan ennakkovaraus, puh. 040 8318716

Markkina-aamuisin torilta löytyy markkinaisäntä, puh. 040 4570712.

Tervetuloa markkinoille! 

Katso lisää
Kuukausimarkkinat
Mainospaikat
Torin myyntipaikat

Myös kävelykatu Reskalla on myyntipaikkoja

– soita jos kiinnostaa!

Myyntipaikkoihin liittyvissä asioissa

sinua palvelee Sari Hagemeier

puh: 040 831 8716