Hämeenlinnan kaupunkikeskustayhdistyksen strategia luotiin vuonna 2018 koskemaan vuosia 2019-2022.

Voit lukea strategian tästä: Kaupunkikeskustayhdsitys strategia 2019-2022.

Visioksi kirjattiin:
Pienet liikkeet – suuret tunteet
Hämeenlinna on kehittyvä, elävä, tiivis, ekologinen sekä ihmisläheinen niin kotina kuin kauppa- ja palvelupaikkana.
Kaupunkikeskustamme on houkutteleva ja siellä viihdytään.