//Keskustateko 2021 – Lokkiprojekti

Keskustateko 2021 – Lokkiprojekti

Valtakunnallinen keskustateko on vuonna 2020 lanseerattu kilpailu, jonka tarkoitus on korostaa keskustojen merkitystä kaupungille sekä kerätä yhteen kaupunkikeskustojen positiivista mielikuvaa edistäviä asioita. Paikallisen kilpailun voittajaehdotus pääsee edustamaan omaa kaupunkiaan Elävät Kaupunkikeskusta ry:n Keskustatekokilpailussa.

Hämeenlinnan Keskustatekokilpailuun on etsitty Hämeenlinnan keskustaan positiivisesti vaikuttavia asioita. Kilpailun sai ehdottaa esim. ilmiötä, henkilöä, innovaatiota, tapahtumaa, keskustan viihtyisyyden parantamista tai kaupunkilaisia hyödyttävää tai ilahduttavaa tekoa. Keskustatekokilpailun tarkoitus on myös jakaa ideoita kaupunkien kesken.

Hämeenlinnan Kaupunkikeskustalle ehdotettiin noin kymmentä eri tekoa. Näistä ehdotuksista yhdistys valitsi vuoden 2021 Hämeenlinnan keskustateoksi ”Lokkiprojektin”. Lokkiprojekti on monen eri tahon pitkäaikainen yhteistyöprojekti, jolla pyritään lokkien määrän vähentämiseen keskustan alueella.

Keskustan asukkaat ja kävijät ovat jo pitkään kiinnittäneet huomiota lokkien määrän lisääntymiseen ydinkeskustassa. Lokit ja lokkien poikaset aiheuttavat sotkua ja mielipahaa keskustan kulkijoissa. Lokkiprojekti saikin alkunsa monista Eläinsuojeluyhdistykselle tulleista palautteista jo vuonna 2020. Yhteistyöhön koottiin Eläinsuojeluyhdistyksen lisäksi Kaupunkikeskustayhdistys, Kiinteistöliitto Kanta-Häme ja Hämeenlinnan kaupunki. Esimerkkejä toimivista käytännöistä haettiin myös muista kaupungeista ja asiantuntijoilta

Talven aikana jaettiin taloyhtiöille, kiinteistöille ja huoltoyhtiöille listaus hyväksi todetuista toimenpiteistä ja haastettiin koko keskustan toimijat mukaan yhteistyöhön. Toimenpiteisiin kuului mm. kattojen siisteydestä huolehtiminen ja materiaalivalintojen miettiminen.
Keskustaan myös palkattiin kevääksi lokkitarkkailija, joka raportoi lokkien liikkeistä kiinteistöjen päällä ja ohjeisti toimenpiteiden toteuttamisessa ongelmakohteissa oikea-aikaisesti. Hänen keräämillään tiedoilla ymmärrettiin paremmin, missä ja miksi lokit pesivät ja viihtyvät. Hämeen Sanomat lähti mukaan viestimään ja kertoi ajankohtaisesta tilanteesta useaan kertaan.

Kevään 2021 aikana saatiin jo tuloksia aikaan ja lokkien määrä väheni oleellisesti. Jo projektin alussa tiedostettiin, että ongelma ei katoa yhdessä keväässä vaan tarkoituksena olikin useampana keväänä samanlainen kampanja, hyödyntäen ensimmäisen vuoden kokemuksia. Apuna jatkossa on tämän vuoden drone-kuvaukset, joilla tilannetta saatiin kartoitettua kattavasti.

Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistys näkee lokkiprojektin olevan loistava esimerkki toimijoiden aktiivisuudesta ja monitahoisesta yhteistyöstä eri asiantuntijoiden kesken.

Kiinteistöliitto Kanta-Hämeen toiminnanjohtaja Hasse Renfeldt kehuu myös kaupungin toimintaa ja nopeaa tarttumista asiaan. Eläinsuojeluyhdistyksen Merituuli Stenberg pitää tärkeänä kansalaisaktiivisuutta. Hän kannustaa ihmisiä tarttumaan toimeen ainaisen valituksen sijaan. Stenberg pitää eri tahojen yhteistyötä ensisijaisena väylänä erilaisten projektien onnistumiseen.

Maanantaina 23.8 Kaupunkikeskustayhdistyksen puheenjohtaja Jaakko Lindén palkitsi projektin toteuttamisesta Hämeenlinnan Eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Merituuli Stenbergin ja Kiinteistöliitto Kanta-Hämeen toiminnanjohtajan Hasse Renfeldtin.

2021-09-14T07:34:59+00:00